През 28 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на антракс. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

През 28 седмица на 2018 г. са регистрирани 2 случая на бактериален минингит с друга етиология. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са: 1 вероятен и 1 потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 29 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 39 случая. Отклонението от предходната година е (-10).

През 28 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на пневмококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 11 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 14 случая. Отклонението от предходната година е (-3).

През 28 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на стрептококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 2 случая. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (1).

През 28 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на менингит причинен от H.influenzae. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 2 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (0).

През 28 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на ботулизъм. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 28 седмица на 2018г. e регистриран 1 случай на бруцелоза. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).

През 28 седмица на 2018г. няма  регистрирани  случаи на вариант на болестта на Кройцфелд-Якоб. Отклонението от предходната седмица е (-1).
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).

През 28 седмица на 2018 г. са регистрирани 256 случая на варицела. Отклонението от предходната седмица е (-26). По категории съобщените случаи са: 23 възможни, 206 вероятни и 27 потвърдени. От началото на годината в страната са съобщени 17203 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 17125 случая. Отклонението от предходната година е (78).

Click to enlarge

През 28 седмица на 2018 г. са регистрирани 2 случая на вирусни менингити и менингоенцефалити. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщените случаи са вероятни.
От началото на годината в страната са съобщени 56 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 81 случая. Отклонението от предходната година е (-25).

Click to enlarge

През 28 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на вродена рубеола. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 28 седмица на 2018 г. са регистрирани 362 случая на гастроентерит, ентероколит. Отклонението от предходната седмица е (-32). По категории съобщените случаи са: 137 възможни, 203 вероятни и 22 потвърдени. От началото на годината в страната са съобщени 7553 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 8266 случая. Отклонението от предходната година е (-713).

Click to enlarge

През 28 седмица на 2018 г. са регистрирани 3 случая на дизентерия. Отклонението от предходната седмица е (1). По категории съобщените случаи са потвърдени. От началото на годината в страната са съобщени 68 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 53 случая. Отклонението от предходната година е (15).

Click to enlarge

През 28 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на Западнонилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 28 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на инвазивна пневмококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 28 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на инфекция, предизвикана от E.coli, продуциращи Shiga/Vero токсини (STEC/VTEC). Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 28 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на йерсиниоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 7 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 6 случая. Отклонението от предходната година е (1).

През 28 седмица на 2018 г. са регистрирани 11 случая на кампилобактериоза. Отклонението от предходната седмица е (8).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 103 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 94 случая. Отклонението от предходната година е (9).

През 28 седмица на 2018 г. са регистрирани 6 случая на коклюш. Отклонението от предходната седмица е (5).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 69 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 54 случая. Отклонението от предходната година е (15).

През 28 седмица на 2018 г. са регистрирани 13 случая на колиентерит. Отклонението от предходната седмица е (6). По категории съобщените случаи са потвърдени. От началото на годината в страната са съобщени 144 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 97 случая. Отклонението от предходната година е (47).

Click to enlarge

През 28 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на коремен тиф. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

През 28 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на ККХТ. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 3 случая. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (3).

През 28 седмица на 2018 г. са регистрирани 6 случая на ку-треска. Отклонението от предходната седмица е (5).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 18 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 12 случая. Отклонението от предходната година е (6).

През 28 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на кърлежов енцефалит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната няма съобщени  случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (0).

През 28 седмица на 2018 г. са регистрирани 21 случая на лаймска борелиоза. Отклонението от предходната седмица е (4). По категории съобщените случаи са потвърдени. От началото на годината в страната са съобщени 247 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 145 случая. Отклонението от предходната година е (102).

Click to enlarge

През 28 седмица на 2018 г. е  регистриран 1 случай на легионелоза. По категории съобщеният случай е потвърден. Отклонението от предходната седмица е (1). От началото на годината в страната са съобщени 6 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (4).

През 28 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на лептоспироза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 2 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (0).

През 28 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на листериоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 2 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 6 случая. Отклонението от предходната година е (-4).

През 28 седмица на 2018 г. са регистрирани 7 случая на Марсилска треска. Отклонението от предходната седмица е (3).
По категории съобщените случаи са: 3 вероятни и 4 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 98 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 87 случая. Отклонението от предходната година е (11).

През 28 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на менингококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 4 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (2).

През 28 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на орнитоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).

През 28 седмица на 2018 г. са регистрирани 20 случая на остър вирусен хепатит АВСD. Отклонението от предходната седмица е (-3). По категории съобщените случаи са: 1 възможен, 11 вероятни и 8 потвърдени. От началото на годината в страната са съобщени 984 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 1024 случая. Отклонението от предходната година е (-40).

Click to enlarge

През 28 седмица на 2018 г. са регистрирани 12 случая на ротавирусен гастроентерит. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 796 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 1438 случая. Отклонението от предходната година е (-642).

През 28 седмица на 2018 г. са регистрирани 13 случая на салмонелоза. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 237 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 311 случая. Отклонението от предходната година е (-74).

Click to enlarge

През 28 седмица на 2018 г. са регистрирани 34 случая на скарлатина. Отклонението от предходната седмица е (-13). По категории съобщените случаи са: 7 възможни, 21 вероятни и 6 потвърдени. От началото на годината в страната са съобщени 2696 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2308 случая. Отклонението от предходната година е (388).

Click to enlarge

През 28 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 28 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на туларемия. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (0).

През 28 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на хеморагична треска с бъбречен синдром. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година са регистрирани 5 случая. Отклонението от предходната година е (-4).

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.