През 2 седмица на 2021 г. са регистрирани 3300 случая на COVID-19. Отклонението от предходната седмица е (-2169).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 8769 случая. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (8769).

През 2 седмица на 2021 г. не са регистрирани случаи на антракс. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 2 седмица на 2021г. e регистриран 1 случай на бактериален минингит с друга етиология. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е вероятен.
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (-1).

През 2 седмица на 2021 г. не са регистрирани случаи на пневмококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година са регистрирани 4 случая. Отклонението от предходната година е (-4).

През 2 седмица на 2021 г. не са регистрирани случаи на стрептококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 2 седмица на 2021 г. не са регистрирани случаи на менингит причинен от H.influenzae. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 2 седмица на 2021 г. не са регистрирани случаи на болест на Кройцфелд-Якоб. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 2 седмица на 2021 г. не са регистрирани случаи на ботулизъм. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 2 седмица на 2021 г. не са регистрирани случаи на бруцелоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 2 седмица на 2021 г. са регистрирани 35 случая на варицела. Отклонението от предходната седмица е (-19).
По категории съобщените случаи са: 2 възможни, 31 вероятни и 2 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 89 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2452 случая. Отклонението от предходната година е (-2363).

Click to enlarge

През 2 седмица на 2021 г. са регистрирани 25 случая на остър вирусен хепатит АВСDE. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са: 22 вероятни и 3 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 48 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 112 случая. Отклонението от предходната година е (-64).

Click to enlarge

През 2 седмица на 2021 г. не са регистрирани случаи на вирусни менингити и менингоенцефалити. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година са регистрирани 3 случая. Отклонението от предходната година е (-3).

Click to enlarge

През 2 седмица на 2021 г. не са регистрирани случаи на вродена рубеола. Отклонението от предходната седмица е (-6). От началото на годината в страната са съобщени 6 случая. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (6).

През 2 седмица на 2021 г. са регистрирани 34 случая на гастроентерит, ентероколит. Отклонението от предходната седмица е (8).
По категории съобщените случаи са: 13 възможни, 20 вероятни и 1 потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 60 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 473 случая. Отклонението от предходната година е (-413).

Click to enlarge

През 2 седмица на 2021 г. не са регистрирани случаи на дизентерия. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година са регистрирани 9 случая. Отклонението от предходната година е (-9).

Click to enlarge

През 2 седмица на 2021 г. не са регистрирани случаи на Инвазивна пневмококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 2 седмица на 2021 г. не са регистрирани случаи на западнонилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 2 седмица на 2021 г. не са регистрирани случаи на инфекция, предизвикана от E.coli, продуциращи Shiga/Vero токсини (STEC/VTEC). Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 2 седмица на 2021 г. не са регистрирани случаи на йерсиниоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (-2).

През 2 седмица на 2021 г. са регистрирани 5 случая на кампилобактериоза. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 8 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 6 случая. Отклонението от предходната година е (2).

През 2 седмица на 2021 г. не са регистрирани случаи на коклюш. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

През 2 седмица на 2021 г. са регистрирани 5 случая на колиентерит. Отклонението от предходната седмица е (-2).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 12 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 6 случая. Отклонението от предходната година е (6).

Click to enlarge

През 2 седмица на 2021 г. не са регистрирани случаи на коремен тиф. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 2 седмица на 2021 г. не са регистрирани случаи на ККХТ. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 2 седмица на 2021 г. не са регистрирани случаи на ку-треска. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 2 седмица на 2021 г. не са регистрирани случаи на кърлежов енцефалит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 2 седмица на 2021 г. не са регистрирани случаи на лаймска борелиоза. Отклонението от предходната седмица е (-1). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година са регистрирани 3 случая. Отклонението от предходната година е (-3).

Click to enlarge

През 2 седмица на 2021 г. не са регистрирани случаи на лаймска невроборелиоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година са регистрирани 3 случая. Отклонението от предходната година е (-3).

През 2 седмица на 2021 г. не са регистрирани случаи на легионерска болест. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 2 седмица на 2021 г. не са регистрирани случаи на лептоспироза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 2 седмица на 2021 г. не са регистрирани случаи на листериоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 2 седмица на 2021 г. не са регистрирани случаи на марсилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 2 седмица на 2021 г. не са регистрирани случаи на менингококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 2 седмица на 2021 г. не са регистрирани случаи на орнитоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 2 седмица на 2021 г. не са регистрирани случаи на ротавирусен гастроентерит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 2 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 20 случая. Отклонението от предходната година е (-18).

През 2 седмица на 2021 г. са регистрирани 2 случая на салмонелоза. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщените случаи са: 1 вероятен и 1 потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 3 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 33 случая. Отклонението от предходната година е (-30).

Click to enlarge

През 2 седмица на 2021 г. са регистрирани 2 случая на скарлатина. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщените случаи са вероятни.
От началото на годината в страната са съобщени 3 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 107 случая. Отклонението от предходната година е (-104).

Click to enlarge

През 2 седмица на 2021 г. не са регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 2 седмица на 2021 г. не са регистрирани случаи на туларемия. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 2 седмица на 2021 г. не са регистрирани случаи на хеморагична треска с бъбречен синдром. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.