През 2 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на антракс. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 2 седмица на 2020г. e регистриран 1 случай на бактериален минингит с друга етиология. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщеният случай е вероятен.
От началото на годината в страната са съобщени 2 случая. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (1).

През 2 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на пневмококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (-4). От началото на годината в страната са съобщени 4 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (2).

През 2 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на стрептококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 2 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на менингит причинен от H.influenzae. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 2 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на болест на Кройцфелд-Якоб. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година e регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

През 2 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на ботулизъм. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 2 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на бруцелоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 2 седмица на 2020 г. са регистрирани 1313 случая на варицела. Отклонението от предходната седмица е (174).
По категории съобщените случаи са: 131 възможни, 947 вероятни и 235 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 2452 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 1936 случая. Отклонението от предходната година е (516).

Click to enlarge

През 2 седмица на 2020 г. са регистрирани 61 случая на вирусен хепатит АВСDЕN. Отклонението от предходната седмица е (10).
По категории съобщените случаи са: 32 вероятни и 29 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 112 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 96 случая. Отклонението от предходната година е (16).

Click to enlarge

През 2 седмица на 2020г. e регистриран 1 случай на вирусни менингити и менингоенцефалити. Отклонението от предходната седмица е (-1).
По категории съобщеният случай е вероятен.
От началото на годината в страната са съобщени 3 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 8 случая. Отклонението от предходната година е (-5).

Click to enlarge

През 2 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на вродена рубеола. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 2 седмица на 2020 г. са регистрирани 244 случая на гастроентерит, ентероколит. Отклонението от предходната седмица е (15).
По категории съобщените случаи са: 121 възможни, 114 вероятни и 9 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 473 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 453 случая. Отклонението от предходната година е (20).

Click to enlarge

През 2 седмица на 2020г. e регистриран 1 случай на дизентерия. Отклонението от предходната седмица е (-7).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 9 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 9 случая. Отклонението от предходната година е (0).

Click to enlarge

През 2 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на инвазивна пневмококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 2 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на инфекция с вирус на Западнонилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 2 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на инфекция, предизвикана от E.coli, продуциращи Shiga/Vero токсини (STEC/VTEC). Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 2 седмица на 2020 г. са регистрирани 2 случая на йерсиниоза. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 2 случая. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (2).

През 2 седмица на 2020 г. са регистрирани 3 случая на кампилобактериоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 6 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 6 случая. Отклонението от предходната година е (0).

През 2 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на коклюш. Отклонението от предходната седмица е (-1). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (-1).

През 2 седмица на 2020 г. са регистрирани 6 случая на колиентерит. Отклонението от предходната седмица е (6).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 6 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 4 случая. Отклонението от предходната година е (2).

Click to enlarge

През 2 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на коремен тиф. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 2 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на ККХТ. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 2 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на ку-треска. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

През 2 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на кърлежов енцефалит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 2 седмица на 2020 г. са регистрирани 3 случая на лаймска борелиоза. Отклонението от предходната седмица е (3).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 3 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 10 случая. Отклонението от предходната година е (-7).

Click to enlarge

През 2 седмица на 2019 г. не са регистрирани  случаи на лаймска невроборелиоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 3 случая. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (3).

През 2 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на легионерска болест. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 2 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на лептоспироза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 2 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на листериоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (-2).

През 2 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на марсилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

През 2 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на менингококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 2 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на орнитоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 2 седмица на 2020 г. са регистрирани 11 случая на ротавирусен гастроентерит. Отклонението от предходната седмица е (11).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 20 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 48 случая. Отклонението от предходната година е (-28).

През 2 седмица на 2020 г. са регистрирани 20 случая на салмонелоза. Отклонението от предходната седмица е (7).
По категории съобщените случаи са: 1 вероятен и 19 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 33 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 13 случая. Отклонението от предходната година е (20).

Click to enlarge

През 2 седмица на 2020 г. са регистрирани 57 случая на скарлатина. Отклонението от предходната седмица е (7).
По категории съобщените случаи са: 18 възможни, 35 вероятни и 4 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 107 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 122 случая. Отклонението от предходната година е (-15).

Click to enlarge

През 2 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 2 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на туларемия. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 2 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на хеморагична треска с бъбречен синдром. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.