През 19 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на антракс. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 19 седмица на 2019г. e регистриран 1 случай на бактериален минингит с друга етиология. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е вероятен.
От началото на годината в страната са съобщени 15 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 18 случая. Отклонението от предходната година е (-3).

През 19 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на пневмококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 12 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 6 случая. Отклонението от предходната година е (6).

През 19 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на стрептококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (-1).

През 19 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на менингит причинен от H.influenzae. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (-1).

През 19 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на ботулизъм. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 19 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на бруцелоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 19 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на болестта на Кройцфелд-Якоб. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 19 седмица на 2019 г. са регистрирани 959 случая на варицела. Отклонението от предходната седмица е (64).
По категории съобщените случаи са: 92 възможни, 766 вероятни и 101 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 16012 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 13708 случая. Отклонението от предходната година е (2304).

Click to enlarge

През 19 седмица на 2019г. e регистриран 1 случай на вирусни менингити и менингоенцефалити. Отклонението от предходната седмица е (-3).
По категории съобщеният случай е вероятен.
От началото на годината в страната са съобщени 47 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 38 случая. Отклонението от предходната година е (9).

Click to enlarge

През 19 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на вродена рубеола. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 19 седмица на 2019 г. са регистрирани 211 случая на гастроентерит, ентероколит. Отклонението от предходната седмица е (-27).
По категории съобщените случаи са: 83 възможни, 108 вероятни и 20 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 4274 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 4736 случая. Отклонението от предходната година е (-462).

Click to enlarge

През 19 седмица на 2019 г. са регистрирани 2 случая на дизентерия. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 63 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 39 случая. Отклонението от предходната година е (24).

Click to enlarge

През 19 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на Западнонилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 19 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на инвазивна пневмококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 19 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на инфекция, предизвикана от E.coli, продуциращи Shiga/Vero токсини (STEC/VTEC). Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 19 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на йерсиниоза. Отклонението от предходната седмица е (-1). От началото на годината в страната са съобщени 3 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 6 случая. Отклонението от предходната година е (-3).

През 19 седмица на 2019 г. са регистрирани 5 случая на кампилобактериоза. Отклонението от предходната седмица е (4).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 56 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 54 случая. Отклонението от предходната година е (2).

През 19 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на коклюш. Отклонението от предходната седмица е (-1). От началото на годината в страната са съобщени 21 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 31 случая. Отклонението от предходната година е (-10).

През 19 седмица на 2019 г. са регистрирани 4 случая на колиентерит. Отклонението от предходната седмица е (3).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 76 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 80 случая. Отклонението от предходната година е (-4).

Click to enlarge

През 19 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на коремен тиф. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 19 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на ККХТ. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 19 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на ку-треска. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 17 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 7 случая. Отклонението от предходната година е (10).

През 19 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на кърлежов енцефалит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 19 седмица на 2019 г. са регистрирани 5 случая на лаймска борелиоза. Отклонението от предходната седмица е (5).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 61 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 85 случая. Отклонението от предходната година е (-24).

Click to enlarge

През 19 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на легионелоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година са регистрирани 4 случая. Отклонението от предходната година е (-4).

През 19 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на лептоспироза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (-2).

През 19 седмица на 2019г. e регистриран 1 случай на листериоза. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 7 случая. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (7).

През 19 седмица на 2019г. e регистриран 1 случай на марсилска треска. Отклонението от предходната седмица е (-2).
По категории съобщеният случай е вероятен.
От началото на годината в страната са съобщени 13 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 19 случая. Отклонението от предходната година е (-6).

През 19 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на менингококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 5 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 4 случая. Отклонението от предходната година е (1).

През 19 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на орнитоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

През 19 седмица на 2019 г. са регистрирани 26 случая на вирусен хепатит ABCDEN. Отклонението от предходната седмица е (3).
По категории съобщените случаи са: 1 възможен, 5 вероятни и 20 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 736 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 762 случая. Отклонението от предходната година е (-26).

Click to enlarge

През 19 седмица на 2019 г. са регистрирани 15 случая на ротавирусен гастроентерит. Отклонението от предходната седмица е (-13).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 504 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 684 случая. Отклонението от предходната година е (-180).

През 19 седмица на 2019 г. са регистрирани 6 случая на салмонелоза. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 124 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 125 случая. Отклонението от предходната година е (-1).

Click to enlarge

През 19 седмица на 2019 г. са регистрирани 54 случая на скарлатина. Отклонението от предходната седмица е (-22).
По категории съобщените случаи са: 17 възможни, 34 вероятни и 3 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 1514 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2091 случая. Отклонението от предходната година е (-577).

Click to enlarge

През 19 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 19 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на туларемия. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).

През 19 седмица на 2019 г. не са регистрирани случаи на хеморагична треска с бъбречен синдром. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.