През 14 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на антракс. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 14 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на бактериален минингит с друга етиология. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 7 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 13 случая. Отклонението от предходната година е (-6).

През 14 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на пневмококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 8 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 8 случая. Отклонението от предходната година е (0).

През 14 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на стрептококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (1).

През 14 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на менингит причинен от H.influenzae. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

През 14 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на болест на Кройцфелд-Якоб. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 14 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на ботулизъм. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 14 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на бруцелоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 14 седмица на 2020 г. са регистрирани 204 случая на варицела. Отклонението от предходната седмица е (-52).
По категории съобщените случаи са: 37 възможни, 152 вероятни и 15 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 10275 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 11350 случая. Отклонението от предходната година е (-1075).

Click to enlarge

През 14 седмица на 2020 г. са регистрирани 21 случая на остър вирусен хепатит АВСDE. Отклонението от предходната седмица е (-9).
По категории съобщените случаи са: 11 вероятни и 10 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 593 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 574 случая. Отклонението от предходната година е (19).

Click to enlarge

През 14 седмица на 2020г. e регистриран 1 случай на вирусни менингити и менингоенцефалити. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е вероятен.
От началото на годината в страната са съобщени 26 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 41 случая. Отклонението от предходната година е (-15).

Click to enlarge

През 14 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на вродена рубеола. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 14 седмица на 2020 г. са регистрирани 47 случая на гастроентерит, ентероколит. Отклонението от предходната седмица е (-26).
По категории съобщените случаи са: 13 възможни, 33 вероятни и 1 потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 2391 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 3215 случая. Отклонението от предходната година е (-824).

Click to enlarge

През 14 седмица на 2020г. e регистриран 1 случай на дизентерия. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 20 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 52 случая. Отклонението от предходната година е (-32).

Click to enlarge

През 14 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на инвазивна пневмококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 14 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на западнонилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 14 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на инфекция, предизвикана от E.coli, продуциращи Shiga/Vero токсини (STEC/VTEC). Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 14 седмица на 2020г. e регистриран 1 случай на йерсиниоза. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 3 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (1).

През 14 седмица на 2020г. e регистриран 1 случай на кампилобактериоза. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 34 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 37 случая. Отклонението от предходната година е (-3).

През 14 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на коклюш. Отклонението от предходната седмица е (-1). От началото на годината в страната са съобщени 19 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 13 случая. Отклонението от предходната година е (6).

През 14 седмица на 2020 г. са регистрирани 5 случая на колиентерит. Отклонението от предходната седмица е (5).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 86 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 59 случая. Отклонението от предходната година е (27).

Click to enlarge

През 14 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на коремен тиф. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 14 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на ККХТ. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 14 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на ку-треска. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 6 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 14 случая. Отклонението от предходната година е (-8).

През 14 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на кърлежов енцефалит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 14 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на лаймска борелиоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 23 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 47 случая. Отклонението от предходната година е (-24).

Click to enlarge

През 14 седмица на 2020 г. не са регистрирани  случаи на лаймска невроборелиоза.Отклонението от предходната седмица е (0).

От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 14 седмица на 2020 г. e регистриран 1 случай на легионерска болест. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 3 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 3 случая. Отклонението от предходната година е (0).

През 14 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на лептоспироза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 14 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на листериоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 3 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 6 случая. Отклонението от предходната година е (-3).

През 14 седмица на 2020г. e регистриран 1 случай на Марсилска треска. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година са регистрирани 3 случая. Отклонението от предходната година е (-2).

През 14 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на менингококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година са регистрирани 5 случая. Отклонението от предходната година е (-5).

През 14 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на орнитоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 14 седмица на 2020 г. са регистрирани 2 случая на ротавирусен гастроентерит. Отклонението от предходната седмица е (-10).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 223 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 356 случая. Отклонението от предходната година е (-133).

През 14 седмица на 2020 г. са регистрирани 4 случая на салмонелоза. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 119 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 95 случая. Отклонението от предходната година е (24).

Click to enlarge

През 14 седмица на 2020 г. са регистрирани 4 случая на скарлатина. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са: 1 възможени и 3 вероятни.
От началото на годината в страната са съобщени 964 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 1111 случая. Отклонението от предходната година е (-147).

Click to enlarge

През 14 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 14 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на туларемия. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 14 седмица на 2020 г. не са регистрирани случаи на хеморагична треска с бъбречен синдром. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

Абонамент за новини

Страницата на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести използва бисквитки за да взаимодейства със своите потребители.