Завърши курс „Видово определяне на членестоноги с медицинско значение”

Завърши курс „Видово определяне на членестоноги с медицинско значение”

От 05.06 до 06.06.2017 г. към отдел ”Епидемиология и надзор на заразните болести”, секция ДДД, се проведе курс по СДО на тема „Видово определяне на членестоноги с медицинско значение” с ръководител доц. Анна Курчатова и отговорник ас. Надя Миткова.

IMG 20170606 1157112
Лектори на курса бяха ас. Надя Миткова, ас София Буковска и гл. Огнян Миков, дб.

От присъстващите общо 5 човека, имаше експерти и санитарни инспектори от регионални здравни инспекции в страната, както и един биолог (специализант по „Медицинска зоология”) от НЦЗПБ.

Курсистите определяха видово иксодови кърлежи по морфологични белези, запознаха се с видовия състав на комари с медицинско значение, както и с основните принципи при разработване на план-програми за дезинсекция срещу синантропни видове насекоми.

Абонамент за новини