Поява на нов серотип Salmonella 11:z41:enz15

Поява на нов серотип Salmonella 11:z41:enz15

В Националната референтна лаборатория по Чревни инфекции, отдел Микробиология са идентифицирани 2 щама  Salmonella 11:z41:enz15. Щамовете са изпратени от частна лаборатория по Микробиология, гр. София за потвърждаване на изолатите и определяне на серотипа им. Серотип с тази антигенна формула не съществува в таблицата на Кауфман-Уайт. За първи път този серотип е изолиран в Гърция през 2016 г. ECDC съобщава за появата му и в Германия, Чехия, Люксембург и Англия, а случаите имат връзка с консумация на продукти съдържащи сусам. 

Институт “Пастьор“, Париж е потвърдил предполагаемия нов серотип на Salmonella enterica subspecies enterica. Предстои наименоването му. 

Абонамент за новини