EUCAST

EUCAST

Уважаеми колеги, имаме удоволствието да ви предоставим актуализираните за 2017г документи на EUCAST на български език.

Документът EUCAST 2017 BG (общо 136 стр.) съдържа:

1)Таблици за рутинен и разширен качествен контрол,  версия 7.0 от 01.01.2017
2)Таблици с гранични стойности, версия 7.1, валидна от 10.03.2017
3)Експертни правила версия 3.1,от 26 септември 2016
4) Инструкции за откриване на CPE
5) Инструкции за определяне на антимикробна чувствителност и интерпретиране на резултатите, когато не съществуват гранични стойности в EUCAST
6) Препоръки на CLSI-EUCAST за определяне на МПК гранични стойности на  colistin (polymyxin E)
7) Таблици с гранични стойности на антимикотици , версия 8.1, валидна от 01.03.2017

Промените, спрямо версия 6.0 са маркирани в жълт цвят, а спрямо версия 7.0 - в син цвят.

EUCAST 2017

Абонамент за новини