Външна оценка на качеството

Външна оценка на качеството

Инструкции за работа - Микобактериология ВК Ноември 2017

Декларация за безопасни условия на труд - Микобактериология ВК Ноември 2017


На 01.10.2017г. започна подаването на заявки за участие във Външна оценка на качеството по направление "Микробиология" за период Есен 2017


От 01.09.2017г. ще започне подаването на заявки за участие във Външна оценка на качеството към НЦЗПБ за период Есен 2017 по направление "Вирусология".

 


Процедурата се провежда на платформата за електронни услуги на НЦЗПБ.

Допълнителна информация, инструкции за регистрация на лаборатории и подаване на заявки можете да намерите в официалните писма за Външна оценка на качеството и обновените инструкциите за работа с платформата.

График за провеждане:

Вирусология:

  • Подаване на заявки - между 01.09.2017 и 30.09.2017
  • Въвеждане на резултати - между 01.11.2017 и 15.11.2017

Писмо за Външна оценка на качеството - Вирусология

 

Паразитология:

  • Подаване на заявки - между 18.09.2017 и 13.10.2017
  • Въвеждане на резултати - между 01.11.2017 и 13.11.2017

Писмо за Външна оценка на качеството - Паразитология

 

Микробиология:

  • Подаване на заявки - между 01.10.2017 и 24.10.2017

Писмо за Външна оценка на качеството - Микробиология

Абонамент за новини