През 15 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на антракс. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

През 15 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на бактериален минингит с друга етиология. Отклонението от предходната седмица е (-2). От началото на годината в страната са съобщени 16 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 20 случая. Отклонението от предходната година е (-4).

През 15 седмица на 2018 г. са регистрирани 2 случая на пневмококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 6 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 6 случая. Отклонението от предходната година е (0).

През 15 седмица на 2018г. e регистриран 1 случай на стрептококов менингит. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е вероятен.
От началото на годината в страната са съобщени 2 случая. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (2).

През 15 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на менингит причинен от H.influenzae. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (-1).

През 15 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на ботулизъм. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 15 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на бруцелоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 15 седмица на 2018 г. са регистрирани 745 случая на варицела. Отклонението от предходната седмица е (183).
По категории съобщените случаи са: 65 възможни, 571 вероятни и 109 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 11520 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 9894 случая. Отклонението от предходната година е (1626).

Click to enlarge

През 15 седмица на 2018 г. са регистрирани 3 случая на вирусни менингити и менингоенцефалити. Отклонението от предходната седмица е (0).
По категории съобщените случаи са вероятни.
От началото на годината в страната са съобщени 29 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 33 случая. Отклонението от предходната година е (-4).

Click to enlarge

През 15 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на вродена рубеола. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 15 седмица на 2018 г. са регистрирани 323 случая на гастроентерит, ентероколит. Отклонението от предходната седмица е (90).
По категории съобщените случаи са: 112 възможни, 205 вероятни и 6 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 3647 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 4161 случая. Отклонението от предходната година е (-514).

Click to enlarge

През 15 седмица на 2018 г. са регистрирани 5 случая на дизентерия. Отклонението от предходната седмица е (2).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 33 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 15 случая. Отклонението от предходната година е (18).

Click to enlarge

През 15 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на Западнонилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 15 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на инвазивна пневмококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 15 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на инфекция, предизвикана от E.coli, продуциращи Shiga/Vero токсини (STEC/VTEC). Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 15 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на йерсиниоза. Отклонението от предходната седмица е (-2). От началото на годината в страната са съобщени 6 случая. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (5).

През 15 седмица на 2018 г. са регистрирани 3 случая на кампилобактериоза. Отклонението от предходната седмица е (-1).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 35 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 28 случая. Отклонението от предходната година е (7).

През 15 седмица на 2018 г. e регистриран 1 случай на коклюш. Отклонението от предходната седмица е (-2).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 25 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 27 случая. Отклонението от предходната година е (-2).

През 15 седмица на 2018 г. са регистрирани 2 случая на колиентерит. Отклонението от предходната седмица е (-1).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 60 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 45 случая. Отклонението от предходната година е (15).

Click to enlarge

През 15 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на коремен тиф. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

През 15 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на ККХТ. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 15 седмица на 2018г. e регистриран 1 случай на Ку-треска. Отклонението от предходната седмица е (1).
По категории съобщеният случай е потвърден.
От началото на годината в страната са съобщени 2 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 8 случая. Отклонението от предходната година е (-6).

През 15 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на кърлежов енцефалит. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 15 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на лаймска борелиоза. Отклонението от предходната седмица е (-9). От началото на годината в страната са съобщени 58 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 27 случая. Отклонението от предходната година е (31).

Click to enlarge

През 15 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на легионелоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 4 случая. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (4).

През 15 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на лептоспироза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е

(-1).

През 15 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на листериоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година са регистрирани 4 случая. Отклонението от предходната година е (-4).

През 15 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на марсилска треска. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната е съобщен 1 случай. За същия период през изминалата година са регистрирани 2 случая. Отклонението от предходната година е (-1).

През 15 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на менингококова инфекция. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната са съобщени 2 случая. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (1).

През 15 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на орнитоза. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 15 седмица на 2018 г. са регистрирани 22 случая на остър вирусен хепатит АВСD. Отклонението от предходната седмица е (-3).
По категории съобщените случаи са: 2 възможни, 10 вероятни и 10 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 653 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 612 случая. Отклонението от предходната година е (41).

Click to enlarge

През 15 седмица на 2018 г. са регистрирани 39 случая на ротавирусен гастроентерит. Отклонението от предходната седмица е (8).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 556 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 1030 случая. Отклонението от предходната година е (-474).

През 15 седмица на 2018 г. са регистрирани 4 случая на салмонелоза. Отклонението от предходната седмица е (4).
По категории съобщените случаи са потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 86 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 94 случая. Отклонението от предходната година е (-8).

Click to enlarge

През 15 седмица на 2018 г. са регистрирани 57 случая на скарлатина. Отклонението от предходната седмица е (-76).
По категории съобщените случаи са: 19 възможни, 31 вероятни и 7 потвърдени.
От началото на годината в страната са съобщени 1678 случая. За същия период през изминалата година са регистрирани 1337 случая. Отклонението от предходната година е (341).

Click to enlarge

През 15 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на тетанус. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година не са регистрирани случаи. Отклонението от предходната година е (0).

През 15 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на туларемия. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

През 15 седмица на 2018 г. не са регистрирани случаи на хеморагична треска с бъбречен синдром. Отклонението от предходната седмица е (0). От началото на годината в страната не са съобщени случаи. За същия период през изминалата година е регистриран 1 случай. Отклонението от предходната година е (-1).

Абонамент за новини