>

English
Лаборатория “Дезинфекция, стерилизация и биоиндикатори”

начало » Лаборатория “Дезинфекция, стерилизация и биоиндикатори”

ЛАБОРАТОРИЯ “ДЕЗИНФЕКЦИЯ, СТЕРИЛИЗАЦИЯ И БИОИНДИКАТОРИ”

 
 
 
 
 
 
Състав:
гл. асистент Светлана Йорданова
гл. асистент Милена Стоянова
Емил Алексов, биолог
Луиза Савова, ст. мед. лаборант
Бистра Александрова, лабораторен работник
 
Тел.: 02 931 23 22 вътр. 216
e-mail: disinfection@abv.bg
 
Специфичната дейност на лабораторията е свързана с:
  • Проучване на методи и средства за дезинфекция и стерилизация.
  • Разработване на режими за дезинфекция на обекти с епидемиологична значимост.
  • Разработване на инструктивни материали, наредби на МЗ и национални стандарти в областта на превенцията и контрола на  заразните болести и ВБИ.
  • Участие в експертни съвети (експертен съвет по биоциди), комисии и работни групи на МЗ.
  • Оценяване на антимикробната ефективност на дезинфектанти в лабораторни и практически условия.
Всички микробиологични изпитвания на биоцидните препарати в лабораторията се извършват на база европейски норми:
 
БДС EN 1040:2006 Оценяване на основно бактерицидно действие на дезинфектанти
БДС EN 1275:2006 Оценяване на основно фунгицидно действие на дезинфектанти
БДС EN 14561:2006 Оценяване на бактерицидно действие на дезинфектанти, използвани при хирургични инструменти
БДС EN 14562:2006 Оценяване на фунгицидно действие на дезинфектанти, използвани при хирургични инструменти
БДС EN 1276:2009 Оценяване на бактерицидно действие на дезинфектанти, използвани в хранително-вкусовата промишленост
БДС EN 1650:2008 Оценяване на фунгицидно действие на дезинфектанти, използвани в хранително-вкусовата промишленост
БДС EN 13697:2002 Оценяване действието на дезинфектанти върху непорести повърхности
БДС EN 14348:2005 Оценяване на микобактерицидното действие на дезинфектанти в областта на медицината
БДС EN 14347:2005 Оценяване на основно спороцидно действие на дезинфектанти
БДС EN 1500:2002 Оценяване ефективността на препарат за хигиенна дезинфекция на ръце
БДС EN 12791:2006 Оценяване ефективността на препарат за хирургична дезинфекция на ръце